Pics: 2010 Landskappleiken, opningskonsert Pics: 2011 70-årsfest Pics: 2012 Juniorkonsert Pics: 2012 Mosafinn-konsert
Pics: 2012 Tur til Malung Pics: 2012 Ungdomskurs Pics: 2013 Edinburg Pics: 2014 Sjokoladekappleik
Pics: 2014 Ungdomskurs Pics: 2015 Familiekonsert Pics: 2015 Halling Pics: 2015 Skjervheim-markering (bilete av Kjell Herheim)
Pics: 2015 Skjervheimsåret-helgesamling Pics: 2015 Ungdomskurs Pics: 2016 Smalahovesleppet Pics: Generelle bileter