Aktivitetar

Spelemannslaget har ulike aktivitetar for born, unge og vaksne innan spel, kveding og dans.

Ynskjer du å byrja med folkemusikk og har spørsmål, kan du kontakta laget på post@vosspelemannslag.no.