Heidersmedlemer i laget, per 2018

Audhild Rygg

Håkon Dregelid

Knut Blikberg

Anna Torhild Førsund Blikberg