Aktivitetar hausten 2018

Spelemannslaget har ulike aktivitetar for born, unge og vaksne innan spel, kveding og dans. For ein oversikt, sjå Aktivitetsplan H2018.pdf.