Slik vert du medlem

Dersom du melder deg inn i Voss spelemannslag, vert du samstundes medlem i landsorganisasjonen FolkOrg og i Hordaland Folkemusikklag. 

For vaksne er medlemskontingen på 290kr, og av dette går 220 kr til FolkOrg og 10 kr til Hordaland Folkemusikklag og 60 kr Voss spelemannslag.  

For born og ungdomar (t.o.m. 18 år) er medlemskontingenten 150 kr.

Du kan verta medlem ved å senda ein epost til Voss spelemannslag, post@vosspelemannslag.no, eller fylla ut kontaktskjemaet på heimesida. Oppgje adresse, fødselsår og dato, mobiltelefon og e-postadresse.