Styret i 2014

Leiar:                    Ragnhild Blikberg
Nestleiar:              Tore Bidne 
Skrivar:                 Arne Anderdal
Kasserar                Margunn Blikberg Nordgård
Styremedlem:        Kari Finne Sognnæs