Styret i 2020

Leiar:                    Ragnhild Blikberg
Nestleiar:              Aslaug Møen Mjelde
Skrivar:                 Arne Anderdal
Kasserar                Margunn Blikberg Nordgård
Styremedlem:        Magni Rosvold