Årsmøte 2. februar kl 19 på OBA

Innkomne saker må vera styret i hende innan 12. januar. 
Sakliste kjem to veker før.