Dans for born og unge

I samarbeid med Voss ungdomslag startar me tysdag 13. januar oppatt Leikarringen. Denne er for born i alderen 7-10 år, og er frå kl 18-1845.

For meir informasjon, kontakt Ragnhild Blikberg på tlf 94 28 85 89