Hyllingskonsert for Lars Skjervheim saman med Fossegrimen på Osa-festivalen

Søndag 25. oktober arrangerte spelemannslaget og orkesteret Fossegrimen saman ein hyllingskonsert for Lars Skjervheim som avslutning på Osafestivalen 2015. Hovudverket på denne konserten var Skjervheim Jubiléumsmedley, som er samansett av 7-8 av Lars Skjervheim sine mest kjende slåttar, arr. for hardingfeler og orkester av Øivind Westby. I tillegg hadde spelemannslaget og Fossegrimen kvar sine avdelingar.

Sjå omtale i avisa "Hordaland" her