Konsert med Evanger musikklag

16. oktober heldt laget konsert saman med Evanger musikklag og OBA-studentar.