Landsfestivalen i Gaupne, 3-7. august

Laget hadde ein mindre delegasjon som reiste til Gaupne denne helga, men morro var det lell. 

Laget deltok i lagspel, Arne Anderdal i spel og Siri Nordgård i durspel junior (solo og gruppe). Då berre dei fyrste på lista vart rangert, er det ikkje godt å seia korleis det gjekk. Men me var i allefall veldig nøgde sjølve. 

(Kanskje laget bør gjera seg opp ei meining om dette med at berre dei fyrste på lista vert rangert.)