Songkveldar med Berit Opheim

Tre kveldar i vår er de velkomne til kvedarkurs. Noter ned 18. mai, 29. mai og 6. juni!

Stad:Granvin Bygdatun

Alder: frå 7 år og oppover. Inga øvre aldersgrense!

Klokkeslett: For dei under 16 år: kl 18-19. For dei over 16 år kl 19-20. 

Pris: Kr 100 pr pers. pr. gong. 

Påmelding til: Torkjell Lunde Børsheim, tlf 97130173, eller epost: kasserar@hardingfolk.no