Tur til Edinburg

Fyrste helga i april reisten 15 unge spelarar frå laget og leiarar til Edinburg for å lata seg inspirera av den norske folkemusikken. Sjå bilete på Galleri-sida.