Ungdomskurs i spel, song og dans 7-9. februar 2014

Ungdomskurset i februar hadde god oppslutnad, om lag 40 deltakarar inkludert ei gruppe frå Skottland. Det var kurs i fele, toradar og kveding.

Skottane heldt og konsert i Spelemannsstova på OBA sundagskvelden.

Sjå bilete under Galleri.