Vestlandskappleiken i Granvin

På Vestlandskappleiken i Granvin deltok Ingeborg Sleen Herheim i vokal C, Kari Finne Sognnæs i vokal B, Ellen Marie Selland Geithung i vokal A, Arne Anderdal i hardingfele B og Leif Rygg i hardingfele A. Me deltok og i lagspel senior.