Hovudnemnd

Leiar Frode Borge
Tevling Arnhild Vethe
Sekretariat/kontaktperson Ragnhild Blikberg, ragbli(a)gmail.com, 942 88 589
Økonomi Margunn Blikberg Nordgård
Mat Merete Dugstad
Praktisk Tore Bidne
Dans/konsertar Arne Anderdal