Påmelding

Påmelding kan gjerast på www.tevling.folkorg.no.

Påmeldingsfristen er 10. oktober.