Reise og overnatting

Voss er eit knutepunkt mellom vegar frå vest til aust, og nord til sør. I tillegg kjem ein hit med tog, så me håpar alle finn fram. 

Når det gjeld overnatting, så oppmodar me folk om å bruka tilboda som finst i bygda. 

Her finn de ei oversikt over ulike overnattingsmoglegheiter: https://www.visitvoss.no/overnatting 

I tillegg er det ein del private som leiger ut via Airbnb, sjå her: https://www.airbnb.no

(Me har diverre ikkje mogelegheit til å ordna overnatting på skular.)